Start

Aktualnosci

Remont jest w stanie odmienić powierzchnię, tchnąć w nią nowe życie. Jest on przywróceniem wartości użytkowej danego obiektu. Różni się od naprawy, która polega tylko na przywróceniu funkcjonalności uszkodzonego obiektu. Przy remoncie ważne by tworzyć plany zapobiegawcze, których celem jest stworzenie obiektu funkcjonalnego, ale i wytrzymałego. Przed wykonaniem remontu następuje przegląd, czyli sprawdzanie stanu i ewentualne naprawienie drobnych usterek. Remont bieżący (i średni) wiążą się z rozwiązaniem bieżących problemów związanych z danym obiektem, remont kapitalny zmienia praktycznie wszystko w pomieszczeniu. Remont kapitalny to wymiana wszystkich zużytych elementów na nowe, doprowadzenie obiektu do jego pierwotnego stanu. Stosuje się go, gdy dawno nie był przeprowadzany remont lub był on nieskuteczny i prawie wszystko należy wymienić. Jakie są fazy remontu? Zaczyna się od oczyszczania i demontażu. Następnie przechodzi się do zbadania części i ewentualnej naprawy. Następnie następuje regeneracja części i montaż.

Remont budowlany polega na odtworzeniu stanu pierwotnego i z tego właśnie powodu nie nazywa się go modernizacją czy przebudową/rozbudową. Oczywiście można użyć nieco innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym. Oprócz bieżących i kapitalnych w budownictwie wyróżniamy także remonty interwencyjne – gdy następuje uszkodzenie w wyniku nagłego wypadku, takiego jak wybuch gazu czy pożar.

Wpis zawdzięczamy